பாட்டி…!

பாட்டி…!

“ஸ்ரீதி ..! என்னடி பண்ணிண்டிருக்கே?  கூப்பிடறது காதிலே விழலே?  ” பாட்டியின் குரல் நன்றாய் கேட்டது… ஆனால் இவளுக்கு பதில் சொல்ல...

More